Passivhusen är aktiva

● Kalmars enda passivhus är inte alls inaktiva.
● I stället genererar de energi som bara den.
● – Vi betalar bara hundra kilowatt om året, säger Mats Melander.

KALMAR. Genom smarta lösningar, solceller och solpanel på taket både sparar man och genererar nästan exakt lika mycket energi som familjen gör av med. – Det är billigare att bo här än i en två och en halva på söder, säger Anna Melander. För nästan två år sedan flyttade paret in i ett av byggherren Bo Jonssons passivhus på Violvägen i Berga. Läget nära Kalmarsund hade självklart en stor betydelse. Men även intresset för ny teknik och ett miljötänk var avgörande.

Välisolerat
Ett passivhus är ett superisolerat hus som tar vara på värmen som maskiner och människor alstrar. Det gör husen lite dyrare, men å andra sidan är uppvärmningskostnaderna låga.
Bo Jonsson har dock gått många steg längre i sin ambition. Barometern kunde redan 2009 berätta om hans planer på Kalmars enda passivhus. I stället för att bara vara extremisolerade installerade han även solceller på taket som genererar el, solpaneler som fixar varmvattnet och en finurlig returlösning som tar vara på varmvattnet från dusch och tvätt och använder det att värma upp huset.
Dessutom finns en vattenmantlad kamin som bättrar på effekten ännu mer.
– Men den har vi inte eldat så mycket i. Den har vi för mys och inte för att den behövs, säger Mats Melander.
100 kronor – per år Nu när husen står färdiga på Violvägen har Bo Jonsson fått svart på vitt att hans beräkningar stämmer. Paret Melander gör totalt av med 7 800 kilowattimmar på ett år, vilket i sig är väldigt lite. Men samtidigt producerar de 7 700 kilowattimmar som de säljer till Kalmar Energi. Totalt handlar alltså uppvärmning och hushållsel om en kostnad på knappt hundra kronor på ett år.
– Vi gör ju av med lite mer är barnen kommer och hälsar på. Men å andra sidan alstrar de ju värme som tas tillvara. Hela konceptet bygger på att Kalmar Energi har varit villiga att ta emot den el som huset alstrar under de månader som det är som varmast.
Få nackdelar Egentligen får en privatperson inte sälja el på det sättet. Men gör man det till husbehov har flera elbolag runt om i Sverige valt att se mellan fingrarna.
– Det handlar om att lagstiftningen inte har kommit i kapp, säger Urban Bergsell på Kalmar Energi.
Några nackdelar då? Nja, paret Melander har inte hittat så många. Mer än att det blir lite undertryck när köksfläkten är på för länge. Men det fixas genom att ett mindre fönster öppnas. Och så har det varit en resa att förstå det tekniska.
– Vi håller på att fixa manualer nu, säger Anna Melander.

”Det är mycket teknik och det har varit en resa att förstå allt”, medger Mats Melander. Nu håller familjen tillsammans med Bo Jonsson att på att fixa manualer till allt.

En gammaldags ouppvärmd farstu fungerar som en luftsluss till huset. På så sätt kyls inte huset ut när ytterdörren öppnas under vinterhalvåret.

 

Passivhusen har ökat i popularitet de senaste åren, trots att de är dyrare i inköp.
?Vad är ett passivhus?
!Kriterierna är hårda. De bygger på en liten energiförbrukning, ibland inte mer än tio watt per kvadratmeter och år i uppvärmningskostnad.
?Hur funkar det i praktiken?
!Grunden är en extremt bra och tjock isolering. Knappt någon värme alls släpps ut. Väggarna i passivhus är tjockare på grund av isoleringen.
?Vad värmer upp huset?
!Husen kräver knappt någon uppvärmning alls. Apparater, elprylar, vanliga hushållsmaskiner och inte minst människorna alstrar värme. Eftersom så lite släpps ut kan denna värme användas till att värma upp huset. Frisk luft tas in och värms upp av den värme som redan finns i huset.
?Vad skiljer passivhusen i Kalmar från många andra passivhus?
!Förutom isoleringen har Bo Jonsson kompletterat med solceller och solpaneler för varmvattnet. Allt spillvatten från tvättmaskin, dusch och disk får gå en extra gång och värma upp huset innan det släpps ut i avloppet. Dessutom tvättar tvättmaskinen i varmvatten som kommer direkt från solpanelerna på taket.
?Vad är fördelarna med ett passivhus?
!Först och främst miljön. Energikostnaderna är också låga och man slipper element. Husen är välventilerade och bättre för allergiker.
?Vilka är nackdelarna?
!Det brukar vara lite dyrare att bygga och därmed kosta mer per kvadratmeter. Detta har dock kommit att ändras i takt med bättre och billigare material.